හන්යූ වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

N95 ආවරණ ලෝහ නාසය ක්ලිප් අමුද්රව්ය

අපි N95 මාස්ක් ඇලුමිනියම් නාසය ක්ලිප් අමුද්‍රව්‍ය, 100% ඇලුමිනියම් නාසය ක්ලිප් ලබා දෙමු. 1.100% නව අමුද්‍රව්‍ය. දෙක.. ඔබේ යොමු කිරීම හෝ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නොමිලේ සාම්පල ලබා දිය හැකිය. 3. අපි නිෂ්පාදකයෙක්, අපි තරඟකාරී මිල ගණන්, සංවර්ධිත නිෂ්පාදන මාර්ග, වේගවත් නිෂ්පාදන කාලය ලබා දෙන්නෙමු. 4. ඕනෑම පරීක්ෂණයකට පැය 12 ක් තුළ පිළිතුරු ලැබෙනු ඇත.

N95 mask metal nose clip raw material